Moslim Paradijs
24 tips om een goede moslim te zijn

1. Word elke ochtend wakker met het besef dat je Allah, geprezen en verheven is Hij, moet bedanken voor alles.

2. Stel Allah, geprezen en verheven is Hij, boven alles.

3. Verbreed je Kennis, door verzen uit de Heilige Koran te lezen(5 per dag), naar de moskee te gaan om tot Allah te bidden, en lees over Islam.

4. Bid het gebed Dhuha, na zonsopgang.

5. Als iemand iets kwaads bij je doet, reageer dan terug op een vriendelijke manier, en vraag Allah om hem te vergeven. De profeet Mohammed, Allah's vrede en zegen zij met zei: "Doe geen kwaad en vergeld geen kwaad met kwaad" Laat goed gedrag zien opdat je diegene tot Islam kunt uitnodigen.

6. Wanneer je boos bent, gedenk Allah, Geprezen en Verheven is Hij, en bedenk je dat het leven te kort is om boos te worden.


8. Wanneer je gelukkig bent / voelt, deel je geluk met anderen en prijs Allah, Geprezen en Verheven is Hij.

9. Wanneer je iets slechts of beschamend overkomt, bedenk je dat het altijd erger had kunnen zijn, bedenk je de zegeningen van geduld in. Bedank Allah, Geprezen en Verheven is Hij dat het niet erger is geworden.

10. Doe iets goeds voor andere, één keer in de zoveel tijd, bijvoorbeeld het voeden van de armen: De profeet (sallallahoe alaihi wasalaam) zei: 'Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk of aardig is'

11. Blijf geloven dat je Allah's liefde voor jou kan winnen door er voor te werken ( Bidden, Vasten, Zakaat geven, andere goede daden verrichten etc. ) en zo win je ook de liefde van zijn dienaars.

12. Bedenk hoe Almachtig Allah is door alles wat hij heeft geschapen. Kijk om je heen en besef dat Hij de Grootste is.

13. Houd van mensen die van Allah, Geprezen en Verheven is Hij, houden, houd van ze omwille van Allah, zo ben je er zeker van dat je voor Allah leeft, voor hem lief hebt, en zijn vijanden veracht.

14. Zoek de juiste manier om jezelf te uitten, en als je denkt dat wat je wilt gaan zeggen kwaad kan doen aan iemand, zwijg dan.

15. Wanneer je wat tijd voor je zelf neemt blijf Allah, Geprezen en Verheven is Hij, gedenken bij alles wat je doet.

16. Vraag Allah, Geprezen en Verheven is Hij, om de dwalenden te zegenen en te leiden naar het rechte pad. ( Siraat Al Moestaqiem )

17. Heb je ouders lief, bedien ze als hoogheden en luister naar ze, volg op wat ze je bevelen, maar wanneer ze je belemmeren in jouw geloof in Allah luister dan niet.

18. Glimlach naar iedereen, want dat gebaar kan veel betekenen voor iemand, en zelfs een glimlach is een goede daad.

19. Vergeef, vergeet en lach. ( Vergeef iemand die je onrecht heeft aangedaan, vergeet wat hij heeft aangedaan en lach met hem en beschouw hem als je vriend / vriendin )

20. Huilen is niet alleen iets voor vrouwen, huilen is menselijk, en laat je tranen gaan wanneer je Allah, Geprezen en Verheven is Hij, gedenkt.

21. Wanneer mensen kritiek op je hebben omdat je iets doet, kijk of datgene wat je doet Allah's welbehagen krijgt, als dat zo is, laat die mensen die kritiek geven en bedenk je dat de Profeet, Allah's vrede en zegen zij met Hem, en zijn metgezellen ook kritiek kregen, bespot werden en zelfs lichamelijk aangevallen werden. Dus heb geduld.

22. Probeer zoveel mogelijk Koran te lezen, en probeer ook zoveel mogelijk te lezen. Als je leest, probeer te begrijpen wat er staat lees niet alleen met je ogen, maar met je hart.

23. Laat populariteit, rijkdom of macht je niet doen dwalen, want het is niet voor altijd.

24. Kijk niet neer op anderen, want misschien beschouwt Allah, Geprezen en Verheven is Hij, ze wel hoger dan jij zelf.