Moslim Paradijs
de boodschap van de islam

De boodschap van de Islam

Heel lang geleden in het jaar 610 bezocht de Engel Gabriël Mohammed (vrede en zegen zij met hem). 

Mohammed (Salla llaaahoe ‘alayhie wa sallam = vrede en zegen zij met hem) was toen 40 jaar en was zoals gewoonlijk in de grot H’iraa-e in Saoedi-Arabië, daar was hij heel vaak om over bepaalde dingen rustig na te denken. De Engel zei dat Mohammed de mensen moet vertellen om op te houden met het aanbidden van afgoden zoals bijvoorbeeld beelden, en dat ze moeten accepteren dat er maar een ware GOD is, Allah. 

Later vertelde de Engel over andere profeten zoals Mozes (Moussa), Jezus (‘iesa) en abraham (Ibrahiem). Alle boodschappen werden uiteindelijk in de Qor-aan gezet. Mohammed (vrede en zegen zij met hem) is dus een boodschapper van Allah, en de mensen die hem kende zeiden dat hij een zeer vriendelijke en eerlijke mens was en dat hij alles wist, en dat hij altijd voor de mensen klaar stond en dat hij geen verschil kende tussen een rijke en arme persoon.  

Op jonge leeftijd kreeg hij de naam AL-AMIN (de betrouwbare). Hij was ook zeer geliefd bij kinderen.  

Meestal geven belangrijke mensen de kinderen geen aandacht, want ze hebben HET DAN ZEER DRUK MET HUN WERK. De profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) was een belangrijk persoon en had een zware taak, namelijk de boodschap van de Islam overbrengen, maar hij vond het aandacht geven aan kinderen even belangrijk en hij had altijd dadels in zijn zak. Als hij kinderen tegenkwam, dan verdeelde hij het eerlijk onder hen. 

Mohammed (vrede zij met hem) gaf lezingen aan de moslims en als er kinderen langs kwamen, dan liep hij naar de kinderen toe om met hem te spelen, en liet de mensen zien dat het ook zeer belangrijk is om kinderen aandacht te geven wat je ook maar moet doen. 

Als moslim dien je je aan de 5 zuilen van de islam te houden deze zijn:

1e Getuigen dat er geen God is dan ALLAH, en dat Mohammed (vrede en zegen zij met hem) zijn boodschapper is.

2e Verrichten van het gebed (om de geestestand van de mens op hoger peil te houden).

3e Zakaat te betalen.

4e Vasten gedurende de maand Ramadan (is een gelegenheid om eigenschappen als vasthoudendheid en zelfbeheersing te ontwikkelen).

5e Eenmaal in je leven bedevaart naar Mekka verrichten. (Mekka is belangrijk omdat de profeet daar geboren is en omdat de Ka’ba daar is, die al 1400 het centrum van de Islam vormt. De Ka’ba is ook dus de richting waar een moslim zich moet richten bij het gebed, de Ka’ba is de hart van de aarde. 

Een moslim dient altijd rein te zijn en rechtvaardig, en moet altijd klaar staan voor medemensen. 

Eerlijkheid is standaard in de Islam en als moslim heb je ook de taak om de boodschap van de Islam met de beste en wijze manier over te brengen. 

Om de film over de onstaan van de islam te bekijken + ondertiteling kun je hier onder gaan klikken op

DE FILM!! KLIK HIERR