Moslim Paradijs
karaktar in de islam

Goede karakter en een goed gedrag

De profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) was en is een grote voorbeeld voor ons. Hij leerde ons heel veel dingen zoals hoe we moeten omgaan met dieren en de natuur. En ook hoe we met elkaar om moeten gaan als mensen. De profeet Hij leerde ons heel veel dingen zoals hoe we moeten omgaan met dieren en de natuur. En ook hoe we met elkaar om moeten gaan als mensen. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) vond dat wij moslims een goede karakter moesten hebben en dat wij ook ons goed moesten gedragen want zo zal Allah de Verhevene nog meer van ons houden, maar niet alleen Allah zal meer van je houden jouw broeders en zusters om je heen zullen ook veel meer van je houden en je ouders zullen ook erg tevreden en trots zijn op jou! De profeet sprak altijd heel erg netjes en bij alles wat hij deed dacht hij aan Allah. Om te zorgen dat Allah en Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) trots worden op ons zullen wij wat mooie woorden moeten leren die we kunnen gebruiken als we met elkaar praten of als wij iets willen ondernemen zoals bijvoorbeeld een spelletje spelen.

Alle lof en dank is voor Allah  

 

Zoals je je vriendje of je vriendinnetje bedankt omdat je met zijn bal of met haar pop mocht spelen, zo kunnen wij ook Allah bedanken door "Alhamdoe liellaah" te zeggen. Allah is degene die ervoor zorgt dat er genoeg voedsel groeit op deze aarde en dat je gezond bent en dat je vriendjes en vriendinnetjes hebt. Kijk maar eens goed om je heen wat je allemaal hebt; je hebt een dak boven je hoofd, familie, een neus, oren, ogen. We hebben dus reden genoeg om Allah elke moment te bedanken.
Wanneer iemand je bijvoorbeeld vraagt hoe het met je gaat dan moeten we altijd zeggen "Alhamdoe liellaah".

Assalamoe ‘aleikoem 

Vrede zij met jou...

wa ‘aleikoem assalam (wa rahmatullaahi wa barakaatoehoe) 

En met jou zij de vrede (en Allah's barmhartigheid en Zijn zegeningen)

A
ls je een moslim tegenkomt dan begroet jij hem of haar met  assalamoe ‘aleikoem. Allah zegt  in de Qor'aan: "En wanneer degenen die in Onze tekenen geloven, tot jou komen, zeg dan: ‘Assalamoe ‘aleikoem' (Vrede zij met jou)." (Soerat  Al- An ‘aam aya 54)
En degene die gegroet wordt zegt tegen jou: wa ‘aleikoem assalam wa rahmatullaahi wa barakaatoehoe, want Allah zegt in de Qor'aan: "En wanneer jullie met een groet  begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug) of beantwoordt hem (op gelijke wijze)" (Soerat  An-Nisa aya 84).

Bismillahie Rahmannie Rahiem

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Dit kan je op elk moment van de dag zeggen wanneer je maar wilt, behalve als je naar de w.c gaat. Bijvoorbeeld als je wakker wordt of als je gaat slapen. Of wanneer je een toets maakt op school of zelfs wanneer je aan het spelen bent.

 

 

 

Inshaa Allah
Indien Allah het wenst

Wanneer we ons iets voornemen om te doen dan zeggen we inshaa Allah. Stel je voor dat je  volgende week op vakantie zal gaan met de auto. Maar wie weet wat er allemaal  gebeuren kan. Misschien gaat de auto wel opeens kapot en gaan jullie niet volgende week maar de week daarop op vakantie, daarom zeggen wij moslims inshaa Allah omdat alleen Allah weet wat er zal gebeuren. Allah zegt in de Qor'aan: "En zeg zeker nooit over iets: " voorwaar, dat zal ik morgen doen." (Zeg) slechts: "Indien Allah het wenst" ( Soerat Al Kahf aya 23 en 24 

 

 

Mashaa Allah* - Soebhanna Allah**

*Wat Allah heeft gewild 

** Heilig, zonder tekortkomingen is Allah.
Als we iets moois zien of als we iets leuks horen of als we iets bewonderen van de natuur   zeggen we mashaa Allah of Soebhanna Allah. Het is bijvoorbeeld heel mooi als je ziet hoe dolfijntjes in het water kunnen leven. Dat is wel iets heel speciaals vind je niet, Soebhanna Allah. En mashaa Allah ze raken elkaar ook niet kwijt in het water.

 

 

Sjafakallaah - Sjafakiellaah

Moge Allah je gezondheid schenken.
De profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons opgedragen om zieke mensen te bezoeken. Daar krijgen wij van Allah een beloning. Zou jij het niet fijn vinden om bezoek te krijgen van je vriendjes of je vriendinnetjes als je ziek zou zijn? Als je een meisje beterschap wilt wens dan zeg je Sjafakiellaah en als je een jongen beterschap wilt wensen dan zeg je Sjafakallaah