Moslim Paradijs
5 zuilen

De vijf zuilen van de islam

 

 

Er zijn vijf verplichte zuilen in de Islam waardoor je moslim wordt of blijft.

Deze vijf zuilen zijn:

1. Geloofsbelijdenis (Sjahada)
2. Gebed (Salaat).
3. Armenbelasting (Zakaat).
4. Vasten (Sawm).
5. Bedevaart (Hadj).

Om te zorgen dat Allah tevreden over ons is en tevreden over ons blijft, moeten wij zorgen dat wij deze vijf zuilen goed leren en goed uit zullen oefenen.

We kunnen deze vijf zuilen vergelijken met een huis. In een huis bevinden zich pilaren zodat het huis niet in mekaar zal storten. Een huis heeft ook altijd een dak. Stel je voor als je elke keer een pilaar weg zou halen uit die huis dan zal beetje bij beetje het dak instorten. Maar dat willen wij niet, dus zorgen wij goed voor de pilaren. En zo is dat met de vijf  zuilen in de islam. Als we elke keer een zuil weglaten dan zal de basis kapotgaan en dan kun je geen goede moslim zijn omdat je alles kapot gemaakt hebt.

Om dat inshaa Allah te voorkomen gaan wij de 5 zuilen van de islam leren, doe je mee.....

1.Geloofsbelijdenis (Sjahada)


Door het uitspreken van de geloofsbelijdenis erken je dat je getuigd dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is. Door dit uit te spreken leg je een bekentenis af dat je nooit iemand naast Allah de Verhevene zult aanbidden en dat je erkent dat Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) een ware boodschapper is die door Allah de Verhevene gezonden is om de islam aan ons over te brengen. Dit is voor iedere moslim de basis. Als je als moslims dit vanuit het diepste van je hart erkent dan heb je voor jezelf een goede basis gecreëerd om de islam te kunnen belijden.

De geloofsbelijdenis is als volgt:

"Ash-hadoe al- la illaha ila allah wa ash-hadoe enna Mohammed Abdoehoe wa Rasoeloehoe"

"Ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is"

2. Gebed (Salaat)


Het gebed heeft een bijzondere plaats in de islam. Vijf keer per dag richt een moslim zich naar het oosten. Op de Dag des Oordeels zal Allah de Verhevene eerst naar het gebed vragen zoals Aboe Hoerairah verhaalt dat de boodschapper van Allah zei: “de eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding gevraagd zal worden, is zijn salaat. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. (…) (Tiermidie)

en verloren. (…) (Tiermidie)

Dus nu weten we dat het gebed heel erg belangrijk is voor een moslim. Het gebed helpt ons dus om de Paradijs te kunnen betreden. Het gebed maakt het contact tussen ons en Allah sterker en is erg belangrijk in het dagelijks leven.

 

Het resultaat van het gebed is dat het je ver houdt van zaken die verboden zijn in de Islaam, zoals bijvoorbeeld liegen, stelen en roddelen. Door het gebed wil je steeds meer goede daden verrichten en steeds meer opgeven voor de Allah, omdat het gebed je sterk maakt.

Een mens heeft het op een dag zo druk dat hij of zij moeilijk kan rusten. Maar als het tijd voor het gebed is dan kan iemand zijn hart tot rust laten komen en aan Allah denken. Allah zegt in de volgende vers uit de Qor-aan : Zij zijn degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust. 13:28.

3. Armenbelasting (Zakaat).


Er zijn veel mensen op deze aardbol, sommige zijn rijk en anderen weer arm. Het is moeilijk om iedereen rijk te maken, daarom heeft  Allah degenen die een bepaald bedrag in een jaar overhouden opgedragen om de armen een keer in een jaar te helpen. Zo leert men niet gierig te zijn en blijft het verschil tussen rijk en arm klein.

4. Vasten (Sawm).

Elk jaar vasten moslims een hele maand lang. Van zonschemering tot zonsondergang eten moslims niets en drinken ze ook niets.  Het vasten is verplicht voor degene die moslim is, geestelijk gezond is, volwassen is volgens de islamitische wet, niet op reis is, lichamelijk gezond is en voor degene die rein zijn van nifaas (als een vrouw bevallen is van een kind)  en haid (menstruatie). Speciaal voor Allah verandert een moslim zijn tijdschema van het eten, drinken en slapen en opstaan voor een hele maand. Door het vasten wordt iemand sterk in zijn geloof, moslims verrichten dan heel veel goede daden. Wij hebben bijna alles wat wij wensen, een mooie huis, eten, een bed om lekker op te kunnen slapen en mooie kleren en noem maar op. helaas hebben veel andere mensen dit niet. Zij voelen altijd zoveel honger omdat ze bijna geen eten hebben. als wij vasten dan voelen wij een beetje hoe hun zich voelen, daardoor gaan wij veel aan de armen denken en verrichten wij voor hun goede daden door hun geld te geven bijvoorbeeld.               

5. Bedevaart (Hadj)

De bedevaart is een plicht voor iedere moslim, die in staat is om hem te maken. Miljoenen mensen vanuit de hele wereld komen in de maand Dzul Hidja bijeen met hetzelfde doel: de hadj verrichten. Op Hadj heerst er een broederschap die de harten van de dienaren raakt. Overal zie je mensen om je heen, er is geen verschil tussen blank en zwart, tussen ras en status, tussen man en vrouw. Iedereen is gelijk. Is dat niet mooi. Iedereen is een vriend van elkaar, en allemaal houden ze van elkaar en allemaal willen ze dat Allah hun vergeeft. De meeste handelingen die verricht worden, gaan terug naar de tijd van profeet Ibrahiem (vrede zij met hem). De moslims dragen allen hetzelfde (vrouwen niet), lopen zeven keer om de Kaa’ba en lopen zeven keer tussen de Safa en Marwa heuvels, de negende dag gaan zij naar de Arafah berg om daar Allah vergiffenis te vragen en om de hadj te vervoltooien. En daarna is het groot feest, want dan is het de offerfeest en hebben alle moslims overal in de wereld 3 dagen feest. Veel moslims slachten een schaap en eten veel snoep en koekjes.